LA SOCIETAT

La Societat fou una entitat pionera de l'associacionisme agrari català, i fou la precursora del cooperativisme vitivinícola.

Articles

Web Design by nlocal