JULIOL 2009

Dimarts 15 de Juliol, 2008

JULIOL 2009

El Conseller Llena i el President de la Cooperativa Sr. Calbet.

20 JULIOL 2009   

El Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Sr. Joaquim Llena visita el celler modernista i l'agrobotiga de la Cooperativa.

El Conseller Llena es va desplaçar a Barberà de la Conca per tal de formalitzar la signatura dels convenis entre el DAR i els GAL per desenvolupar la metodologia LEADER entre els anys 2007 i 2013.

Aquesta signatura, preveu el conveni entre el DAR i els diferents Organismes Autònoms de les zones incloses en el Plà LEADER 07-13, per tal de canalitzar els ajuts destinats a la millora dels processos productius, creació d'establiments rurals, agrobotigues, etc d'aquestes zones.

Aquests ajuts, des de la seva creació, han suposat la possibilitat de transformació del territori en termes econòmics i de creació de riquesa.

El Conseller Llena fou acompanyat, en aquest acte, pel Sr. Jordi Bertran, director general de Desenvolupament Rural, el Sr. Francesc Xavier Vicens, director dels ST del DAR a Tarragona, l'Il·lm Alcalde de Barberà, Sr Ramon Ribas.

La signatura es dugué a terme al Castell de Barberà, però prèviament el Conseller es va desplaçar a l'Ajuntament del mateix municipi, on signà al llibre d'honor, í també van visitar el Viver de Celleristes de Barberà, un espai emblemàtic on van poder conèixer com els emprenedors, qui també assistiren a l'acte, el·laboren el seus vins.

  • També, doncs, van visitar el celler de la Cooperativa, on foren rebuts pels membres actuals i anteriors de les Juntes qui van endegar la construcció de l'agrobotiga, encapçelats pels Srs. Josep Maria Calbet, Antoni Bosch i Ramon Romeu. Allà, van visitar les instal·lacions, d'on en van destacar la cava, i varen poder gaudir dels vins del viver d'empreses, i els caves de la Cooperativa.
Web Design by nlocal