skip to Main Content
Menu
Tel: 977 887 035 admin@coop-barbera.com

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.coop-barbera.com, del qual AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL és titular.

Els dominis www.www.coop-barbera.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL, NIF: F43014224 amb domicili a Barberà de la Conca, Plaça Hospital, 24 43422 Barberà de la Conca (Tarragona). AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL és una cooperativa i registrada per la Generalitat de Catalunya amb núm. 194 (Tarragona).

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 977887035, o enviant un correu electrònic a admin@coop-barbera.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL informa:

 

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.coop-barbera.com.

En utilitzar el lloc web www.coop-barbera.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web www.coop-barbera.com té per objecte la venda de productes propis. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

 

COMANDES

Realitzar una comanda a www.coop-barbera.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.coop-barbera.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.coop-barbera.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.coop-barbera.com.

El lliurament dels encàrrecs el farà AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o en qualsevol de les botigues físiques d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL, si el client així ho decideix. AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se al més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El període de lliurament dels articles va entre 2 i 10 dies feiners.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

 

PAGAMENT

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat Paypal corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a la mateixa entitat Paypal. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat Paypal. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el sistema de la pàgina web www.paypal.com (vegeu condicions)

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.coop-barbera.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de www.coop-barbera.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

 

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA I COST DEL TRANSPORT

En realitzar la comanda, s’indica el preu del cost del transport, basat en el volum, pes i distància. Els preus indicats són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a què el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent li serà lliurada al client en format paper amb l’enviament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la enviant un correu electrònic admin@coop-barbera.com.

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.coop-barbera.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

 

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol mena d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició el correu electrònic admin@coop-barbera.com.

La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic admin@coop-barbera.com

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català i castellà).

 

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL (mitjançant correu electrònic dirigit a admin@coop-barbera.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, excloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei a domicili o lliurat a les botigues físiques d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL (mitjançant correu electrònic dirigit a admin@coop-barbera.com) en un termini de 7 dies des de la data de recepció. AGRÍCOLA DE BARBERÀ es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes pel consumidor i usuari.

 

RESPONSABILITAT

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL per arribar a una resolució amistosa.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent-hi sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL als quals pugui accedir són propietat exclusiva d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita d’AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL.

 

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i AGRÍCOLA DE BARBERÀ SCCL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat text complet del document i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al “sistema de resolución extrajudicial de controversias de Confianza Online”

 (www.confianzaonline.es).

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LINEA (ODR)

Pots accedir a la “Plataforma de Resolución de Litigios en línea” a través d’aquest enllaç:

Resolución de litigios en línea

Back To Top